Zelo pomemben del sistema za oskrbovanje bivalnih in drugih objektov s toplotno energijo je kotlovnica. To je prostor  s pečjo, ki zagotavlja toplotno energijo, ki je potreba za ogrevanje ter zelo pogosto tudi za toplo sanitarno vodo. Objekt mora imeti svojo lastno kotlovnico ko ni možen priklop na sisteme z daljinskim ogrevanjem.

1. KOTLOVNICE

Da pridemo do brezhibnega in nemotenega delovanja kotlovnice je potrebno kotlovnico redno vzdrževati, saj v kotlu prihaja do visokih temperatur in posledično prihaja do deformacij in razpok na posameznih materialih.

Če v kotlovnico posebej ne vlagamo, je oprema zastarela in dotrajana, zato je menjava potrebna.

Kotlovnice
Kotlovnice

2. VRSTE KOTLOVNIC

Kotlovnice glede na to kaj uporabljajo za gorivo delimo na:

    • na olje,
    • na plin in
    • na trda goriva.

3. PLINSKE KOTLOVNICE

Peči v kotlovnicah na plin, izkoriščajo energijo zemeljskega plina, ki do kotlovnice speljan po plinovodu. Prednosti kotlovnic na plin so:

  • moč in izkoristek je boljši kot pri kurilnem olju
  • plin se dovaja po plinovodu zato ni potrebno imeti cistern za shranjevanje energenta
  • cenovno ugodno
  • manjše onesnaževanje okolja
Kotlovnice